Bedrijven en instellingen

Een goede balans vinden in het "het  beveiligingsplan" voor bedrijven maar

zeker voor instellingen is vaak lastig.
Daar waar bij woningen de buitenschil beveiligd wordt is dit bij bedrijven

niet van toepassing.
Bij bedrijven en instellingen beveilig je de buitenschil volgens de laagste

inbraakvertragende norm en zorg je er voor dat er een minimale vertraging

wordt gerealiseerd van 3 min. 
Oude sloten slecht functionerende hang-en sluitwerk op ramen en deuren worden

vervangen door goedgekeurd inbraakwerend hang- en sluitwerk.

Tevens wordt de optie opengehouden om de in- en uitstroom van mensen te

reguleren d.m.v. toegangcontrole beheer. Stand alone of in een netwerk.
Voor het overige beveilig je dat, wat voor het bedrijf van economisch belang is.
Dat kan de voorraad zijn maar ook de data in de serverruimte.
Per object bekijken we samen met u welke onderdelen in u bedrijf van essentieel

belang zijn om de continuïteit van uw bedrijf of instelling te borgen.
In tegenstelling tot de huidige regelgeving in kijken we ook naar zaken als

vandalisme gevoeligheid, ramkraak gevaar, diefstal van binnenuit, terrorisme.