Woningen

Het beveiligen van woningen heeft een ander filosofie dan bij bedrijven.
De buitenschil wordt bij woningen beveiligd.
Alle gevel openingen worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk.
Door deze aanpassingen is het de bedoeling dat de inbreker uw woning

voorbij zal gaan.
Voor woningen zijn er 4 klasse waarin men beveiligd.
Klasse I en II worden niet op deze site beschreven maar e-locking is

vooral maar niet uitsluitend bedoeld voor de hogere risico`s.
Voor de hogere risico’s wordt er gekozen voor maatwerk evenals dat er

sprake is van monumentale panden.
Ook kan persoonlijke omstandigheden er toe leiden dat u een hoog

beveiligingsniveau wil realiseren.

Veel van onze klanten lopen meer risico dan de gemiddelde burger.
Dat kan zijn dat er in de woning bedrijfsactiviteiten zijn (thuiswerk)
Het kan zijn dat de bewoner risico loopt doordat deze een functie

vervult in de maatschappij die risico`s met zich meebrengen.

Daarbij denken we aan b.v. Rechters, Ministers en kamerleden, VIP`s,

leden van de raad van bestuur.

 
De E-Locking-Partners adviseren u

graag over de mogelijkheden inzake

beveiligingsmaatwerk voor uw woning.

 

Als voorbeeld: Plaats een motorgestuurde
meerpuntsluiting in uw deur en u kunt deze
openen met uw afstandsbediening of een
GSM module die op afstand en over de hele

wereld uw deur kan openen.

 

Handig als de dokter of verpleging naar binnen wil.
Ook voor de kinderen die u geen sleutel mee wil geven.
Personeel of leveranciers die u tijdelijk toegang wil bieden.