Compartimentering

Er zijn twee redenen om te compartimenteren.                                                           
Je wilt jou en je familie in veiligheid brengen door zich in te

sluiten in een speciale versterkte ruimte.
Deze ruimtes worden voorzien van diverse communicatie middelen.
De twee rede kan zijn dat er voorraad/goederen zijn die zeer

waardevol of schaars zijn waarvoor men een extra

beveiligingsinspanning wil maken.
Dat kan zijn dat de bestaande ruimte bouwkundig wordt

versterkt waardoor er een extra tijd winst wordt gegenereerd.

Deze compartimenten dienen conform de eisen te zijn uitgevoerd.
Ook is er een mogelijkheid om in deze ruimte een compartiment

te plaatsen van staal.                  
Modulair op te bouwen naar wens van de klant.
Van enkele m2 tot vele m2. uit te breiden.

De E-Locking-Partners adviseren u graag over de

mogelijkheden op het gebied van compartimentering.
Als voorbeeld: Het kan u een aanzienlijke premie besparing
opleveren bij uw verzekeraar.
Door een deel van de totaalwaarde te compartimenteren
kan men vaak het resterende deel van het gebouw in een

lagere klasse te beveiligen.