Risicoklasse

Om te bepalen welk risico u bedrijf heeft aanziend braakgevoeligheid gebruiken

we de Risicoklasse indeling van "Borg".
Ligging pand, waarde goederen en attractiviteit zijn het uitgangspunten.
Daar deze regels in de "Borg " statisch zijn kunnen we ze vaak niet toepassen.
E-locking-Partners geven de voorkeur aan Maatwerk beveiliging.
In samenspraak met u en de verzekeraar zijn we prima in staat een afgemeten

beveiliging te realiseren, zodat u de kosten kunt overzien, de verzekeraar het

object kan en wil verzekeren, en wij een tevreden klant hebben.